image001.jpg

 

KRS 0000369501

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL jest organizacją pozarządową pożytku publicznego.

Ten status uzyskaliśmy w 2014 r.

Jesteśmy organizacją, której można przekazać 1% podatku.

Wszystkie posiadane fundusze przeznaczamy na działalność statutową organizacji i dofinansowanie naszych aktualnych projektów.

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL powstało w 2010 roku z inicjatywy osób, które postanowiły połączyć swoje siły i pracować wspólnie na rzecz pomocy rodzinom i ich dzieciom.

Celem działania Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży, dorosłych, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Nasze cele realizujemy poprzez działania środowiskowe o charakterze pomocy opiekuńczej i terapeutycznej na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i z tego powodu zagrożonych pojawieniem się problemów rodzinnych, konfliktów, brakiem wzajemnego zrozumienia, a także wykluczeniem społecznym. Organizujemy dla rodzin pomoc socjalną, terapeutyczną, psychologiczną, pedagogiczną i prawną, a dla dzieci organizujemy zajęcia o charakterze profilaktycznym, wyrównujące ich szanse edukacyjne.

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE

 

NASZE DZIAŁANIA

DOKUMENTY FORMALNE

ZAPRASZAMY

 

TELEFON:   +48 662 883 667

ADRES:        09-410 PŁOCK, UL. ARMII KRAJOWEJ 64

Tutaj jesteśmy

 

 

Przekaż 1% naszej organizacji                                                                                           Pobierz program PIT

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem WsparciaOrganizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP